Bijbel gegronde opvoed-dwaasheid.

Geen categorie

Waarschuwing vooraf!

Dit artikel kan confronterende stellingen bevatten.
De maker van het artikel heeft echter de intentie tot wakker schudden, en het aansporen van het gebruik van verstand in de opvoeding van uw kind.
Uit de strekking van het artikel wordt duidelijk dat de maker heeft bedoeld om de lezer aan het denken te zetten, en te onderwijzen.
Nimmer is bedoeld om de (Christelijke) lezer op wat voor manier dan ook te kwetsen.
De maker hoopt dat u dit bij het lezen van dit artikel in uw achterhoofd houd.

U heeft nu nog de keuze om te stoppen met lezen of om het artikel verder uit te lezen.
Wanneer u besluit het artikel volledig uit te lezen kan See it, Stop it of de maker van dit artikel nimmer aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik maken van de vrijheid van het uiten van zijn mening.
Bedankt voor alle moeite en uw begrip.

 

Ouders die hun kinderen slaan aan de tand gevoeld.

Onwetendheid. Dwaasheid. Onrecht.
Ik heb het over het slaan van kinderen als opvoedmiddel.
Boos wordt ik er van. Furieus.
Maar als ouder en zelfstandige uit het pedagogisch werkveld ook ernstig bezorgd.
Bezorgd, om al die zoekende ouders die terecht komen op foutieve websites die pretenderen dat het slaan van kinderen een correct opvoedmiddel is of juist nodig is, (al dan niet) omdat het in de Bijbel staat.
De Bijbel wordt op een verkeerde manier uitgelegd, met alle negatieve gevolgen van dien. Dit draagt weer bij aan het ‘negativeren’ van het christelijk geloof.

Afschúwelijk vind ik het.
Mensen die op internet ronduit, en zelfs vol trots durven te stellen dat kinderen slaag nodig hebben om ze op het ‘rechte pad’ te houden.
Ouders die er trots op zijn dat hun kinderen regelmatig ‘op hun broek of zelfs op de blote kussentjes krijgen’.
Omdat hun kinderen wel ‘zouden luisteren hierdoor’ en omdat ‘de jeugd van tegenwoordig toch al zo verrot is’.
Dus ‘slaan is de weg’ wordt geleerd en gelezen door zoekende ouders.
Dus slaan laat kinderen doen wat je als ouder wilt. .
Dus slaan zorgt dat het kind op het rechte pad blijft. .
En slaan zorgt dat het kind gehoorzaamt. .

Zeg, beste ouder die zo graag met zijn handen wappert al dan niet omdat de Bijbel het predikt:
Leg me eens uit, hoe je met slaan je kind leert dat het andere kinderen níet mag slaan?
Leg me eens uit hoe je je kind leert dat hij weerbaar voor zichzelf op mag komen nu en later, als hij zich nu al aan zijn ouders moet onderwerpen?
Leg me eens uit hoe je je waarschijnlijk doodsbange kind leert dat ouders de allereerste personen ter wereld zijn, die veilig behoren te zijn en bij wie hij ten alle tijden terecht kan, als hij zijn eigen ouders niet eens kan vertrouwen omdat ze menen dat slaan de band tussen hen niet kapot maakt en de veiligheid tussen ouder en kind niet aanrandt?
Leg me eens uit hoe je je kind leert dat het respect voor anderen behoort te hebben, als je zelf als ouder zijn waardigheid en lichamelijke integriteit aantast door te slaan, en dus geen enkel respect voor zíjn lichaam en gevoelens hebt?

Welk voorbeeld stel je hiermee beste ouder?
Wat leer je je kind hiermee beste ouder?
Juist. Dat slaan en dus het gebruik van geweld kennelijk een gegrond machtsmiddel is om je wil door te drijven.
Is dat werkelijk wat je je kind en de volgende generaties wilt meegeven beste ouder?

De Bijbel teksten correct uitgelegd naar de context ervan en de tijdsgeest waarin we leven.

Gerelateerde afbeelding

De Bijbel laat ons de volgende teksten zien:

-Spreuken 13 vers 24: ‘Wie nooit straft bederft zijn zoon, wie zijn zoon liefheeft straft al op jonge leeftijd’

-Spreuken 19 vers 18: ‘Straf uw zoon zo lang het nog helpt, maar haal het niet in uw hoofd om hem te doden’

-Spreuken 23 vers 13 en 14: ‘Aarzel niet tot het straffen van uw kind, van een pak slaag gaat het niet dood’

-Spreuken 29 vers 15 en 17: ‘Straf en berisping leiden tot wijsheid’ , ‘Een kind aan zichzelf overlaten leidt tot schande’ , Straf uw zoon en het komt goed terecht’.

Hoe moeten deze Bijbelteksten nou correct geïnterpreteerd worden?
Allereerst, met gezond verstand en vanuit de kennis en wetenschap die we nu hebben dat het slaan van kinderen géén enkel goeds zal brengen voor uw kind, u als ouder en de relatie tussen u en uw kind. Dit hebben we geleerd naar aanleiding van alle onderzoeken die de negatieve gevolgen van het slaan van kinderen aan het licht hebben gebracht. Hierdoor hebben ouderwetse, autoritaire en gewelddadige opvoedmethoden uit de 20e eeuw geen stand gehouden. Helaas bestaan er nog steeds ouders die op deze ouderwetse opvoedmethoden voort borduren.

Neem Spreuken 23 vers 13 en 14 en dan met name het gedeelte ´van een pak slaag gaat het niet dood´ níet letterlijk, maar gebruik uw verstand!
Het ´pak slaag´ is hier figuurlijk bedoelt en verwijst naar een grote straf als een straf door de overheid of de lichamelijke dood op zichzelf.
(Evangelische) christenen geloven namelijk dat zij het eeuwige leven verkrijgen door te geloven dat Jezus heeft bestaan.
Op deze manier, door dit te geloven, zal een ‘pak slaag’  als bedoeld wordt in Spreuken vers 13 en 14 een christen niet dood maken en ontnemen van het eeuwige leven.

Dit vers is absoluut niet bedoeld om u te leren dat u uw kinderen een pak slaag mag geven uit correctie.
Het woord ‘straf’ of in andere Bijbelvertalingen het woord ‘tucht’ is bedoeld als onderricht, aanleren (disciplineren dus) en liefdevolle correctie.
Het corrigeren van het gedrag van een kind zou in alle gevallen in liefde, geduld en met zelfbeheersing moeten gebeuren. (meer liefdevolle tips in 1 Korinthiers vers 13)

U mag best eens boos worden als ouder, bijvoorbeeld wanneer u ervaart dat een ouder, sterker broertje een baby-zusje slaat. Blijf echter altijd kijken naar behoeften achter het gedrag van uw kind. Wellicht vraagt het kind op deze manier om aandacht en heeft het uw knuffel en tijd nodig.
U ervaart op zo’n moment, wanneer een ouder broertje geslagen heeft als ouder onrecht ten opzichte van uw weerloze babydochter, en dat maakt u terecht boos.
U kunt deze boosheid echter wel op een respectvolle manier communiceren naar uw kind, en zelfs als u eens uw stem verheft en daarna uitlegt waar uw reactie vandaan kwam maakt u dit nog lang geen slechte ouder. We blijven allemaal mensen.

Waar ik in dit artikel op doel is het structureel slaan van kinderen als correctie en dus opvoedmiddel, en niet over het incidenteel (terecht) boos worden op uw kind.
U heeft als ouders natuurlijk ook menselijke gevoelens. Boosheid is normale menselijke emotie, net als blijdschap, angst of verdriet.

Aan u de keus of u de bovengenoemde Bijbel verzen letterlijk interpreteert en uitvoert, wetende wat de negatieve gevolgen zijn van straf uitdelen en het slaan van uw kind          (te weten machtsmisbruik, verergerd liegen van kinderen, veroorzaakt agressie, wraak, frustratie en angstgevoelens bij u kind, verslechterd de band tussen u en uw kind, tast de veiligheid tussen u en uw kind aan), of dat u kiest voor een liefdevolle correctie zoals deze daadwerkelijk bedoeld is.

Het slaan van kinderen is bij wet sinds 2007 verboden! Zie 1:247 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Er staat niet voor niks in de Bijbel dat u alles met liefde mag doen. U kunt ook even weglopen of stil zijn en doorademen als u te boos bent om rustig te reageren op uw kind.
Uiteraard kunt u dit uw kinderen ook aanleren door het voor te doen, of met hen te oefenen.
Zelfs als u niet gelovig bent, of niet geïnteresseerd bent in het Christelijk geloof is ‘alles doen in liefde’ een wijze levensles.

Jezus leerde over het ‘toekeren van de andere wang’ wanneer iemand u op de wang ‘slaat’.
Dit betekent niet dat u zich nogmaals moet laten slaan als u geslagen wordt, (letterlijk geïnterpreteerd) maar het betekent dat u ervoor kunt kiezen om kwaad niet met kwaad te vergelden, maar figuurlijk ‘uw wang kunt toedraaien’ en weg kunt draaien van het geen u door iemand ander wordt aangedaan. U kunt ook weglopen van (bewust niet kiezen voor) geweld en om het juiste te doen.

Opkomen voor de rechten van het kind.

De ‘corrigerende’ tik is een misleidend woord.
Het slaan van kinderen corrigeert gedrag namelijk niet. Het verergerd gedrag. Naar mijn mening zou deze opvoedmethode dan ook ‘de gedrags-verergerende tik’ moeten heten of zelfs ‘de demotiverende tik’ of ‘de beschamende, veiligheids-verwijderende tik’.

Een kind voelt zich beschaamd en waardeloos als het geslagen wordt.
Of dit nou vanuit de ouder bedoeld is als correctiemiddel of niet, en of de ouder het nou achteraf uitlegd en het kind sorry laat zeggen (niet intrinsiek gemotiveerd overigens) of niet.

Vaak denken ouders dat wanneer ze na een pak op de broek, of na het uitdelen van een corrigerende tik hun kind een knuffel geven het allemaal wel weer goed is tussen hen.
Maar dat is niet waar.
Een kind onthoud dat hij is geslagen en het herhaaldelijk tikkend ‘corrigeren’ van kinderen laat diepe wonden na in het brein van het ontwikkelende kind.
Het slaan van kinderen schaadt hen in de lichamelijke, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Als maker van See it, Stop it ben ik me ter degen bewust van de door media foutief verspreide informatiestorm die gaande is.
Dus nogmaals lieve lezers;  Nee, slaan corrigeert uw kinderen niet, u verergerd zijn gedrag, het ongewenste of lastige gedrag blijft voortbestaan, en u verslechterd de band tussen u en uw kind!
Als maker van See it, Stop it voelt het als mijn plicht om op te komen voor de rechten van het kind.

Kinderen hebben het recht geliefd te worden door hun ouders of verzorgers.
Kinderen hebben het recht op erkenning en waardering voor wie ze zijn en wat ze doen.
Kinderen hebben het recht om hun gevoelens te mogen uiten en zich erkend, gehoord en begrepen te voelen wanneer zij zich boos, bang, blij of bedroefd voelen.
Kinderen hebben het recht om te mogen zijn wie zij van nature zijn.
Kinderen hebben het recht op veiligheid en grenzen aan hun gedrag.
Deze grenzen mogen dan wel in respect en gelijkwaardigheid duidelijk worden gemaakt.

Wanneer u gebruik maakt van slaan als opvoedmiddel, al dan niet gegrond op teksten uit de Bijbel, communiceert en handelt u bij voorbaat al niet op een respectvolle en gelijkwaardige manier.

See it, Stop it en de maker van dit artikel hopen u van dienst te zijn geweest bij het aanbieden van bovenstaande (nieuwe) inzichten.

See it, Stop it. 

Als maker van deze site en alle artikelen heb ik automatisch het auteursrecht.
Alle artikelen van deze site zijn tevens auteursrechtelijk beschermd, het is niet toegestaan om deze zonder mijn toestemming te publiceren!

 

 

 

Advertenties

Negatieve en positieve overtuigingen over kinderen nader bekeken.

Geen categorie

Afbeeldingsresultaat voor positief

In de opvoeding van onze kinderen zijn conflicten tussen ouder en kind onvermijdelijk.
Het kan zijn dat uw kind met u wilt spelen, net wanneer u even rustig in de tuin wilt zitten.
Het kan ook gebeuren dat uw kind binnen met een bal wilt spelen, en u zich zorgen maakt om uw porseleinen beelden op uw dressoir.

In onze eigen jeugd hebben we vaak onbedoeld een hoop negatieve overtuigingen meegekregen die ons (onbewust) zijn ingeprent.
Het kan door de opvoedstijl van onze ouders komen, door uitlatingen van leerkrachten tijdens uw onderwijsloopbaan, tv-reclames, afbeeldingen in boeken en tijdschriften en ga zo maar door.

Al deze negatieve overtuigingen helpen niet mee wanneer er zich een conflict tussen u en uw kind voordoet.
Met het woord conflict wordt hier een zogeheten behoefteconflict bedoeld.
U wilt iets, en uw kind wilt graag iets anders. U heeft het een nodig (rust) en uw kind wilt graag spelen. Op zo’n moment heeft u samen een behoefteconflict.

Kijkt u maar eens mee naar de volgende negatieve overtuigingen over kinderen;

Negatieve overtuigingen over kinderen:
-Kinderen gedragen zich opzettelijk lastig
-Kinderen testen ons uit
-Kinderen hebben gewoon zin om te klieren
-Kinderen hebben een slechte aard
-Kinderen hebben een ‘baas’ nodig
-Kinderen hebben zin om ons te pesten
-Kinderen moeten gewoon doen wat een ouder zegt of vraagt

Bovenstaande negatieve overtuigingen over kinderen zijn niet helpend, kunnen de band tussen u en uw kind verslechteren en kunnen zorgen dat een behoefteconflict escaleert.
Wanneer dit vaker gebeurt kunt u met uw kind in een neerwaartse spiraal komen, u kunt meer draaglast ervaren en u kunt zelfs onzeker worden van uw opvoedcompetenties.
Hierdoor kunt u minder goed genieten van het ouderschap, en dat is jammer.
Het hebben van negatieve overtuigingen over kinderen veroorzaakt onnodige ouderlijke stress en komt de harmonie binnen een gezin niet ten goede.
Ook kan het hebben van negatieve overtuigingen over kinderen meer conflicten, ruzies en zelfs kindermishandeling in de hand werken.
Wanneer we negatieve overtuigingen hebben over kinderen, schieten we namelijk vaker in dwingende en autoritaire opvoedvaardigheden om ons gelijk te behalen of ons respect af te dwingen.

Het goede nieuws is dat u al deze negatieve overtuigingen kunt ombuigen, en u uzelf kunt trainen in het aanleren van de volgende positieve overtuigingen over kinderen;

positive

Positieve overtuigingen over kinderen:
-Bij lastig gedrag is er iets aan de hand
-Kinderen hebben net als volwassenen liefde, respect, erkenning en waardering nodig

-Kinderen hebben goede intenties (bedoelingen)
-Lastig gedrag is een uiting van een onvervulde behoefte
-Kinderen hebben onze hulp nodig bij het hanteren van emoties
-Kinderen hebben een goede aard
-Kinderen mogen nog veel vaardigheden die voor ons ‘normaal’ zijn leren
-Kinderen zijn niet lastig om ons al dan niet opzettelijk uit te testen of te pesten
-Kinderen doen iets op de juiste manier, als ze de vaardigheid ook bezitten

Ik hoop u met dit artikel tot andere, positieve en liefdevolle inzichten te brengen waardoor u leert kijken naar de werkelijke reden achter het gedrag van uw kind – zodat  u -ondanks dat lastige momenten zullen blijven bestaan in opvoeding van uw kind- weer meer kunt genieten van het wonder van het gezin!

See it, Stop it

Als maker van deze site en alle artikelen heb ik automatisch het auteursrecht.
Alle artikelen van deze site zijn tevens auteursrechtelijk beschermd, het is niet toegestaan om deze zonder mijn toestemming te publiceren!

 

De intenties van onze kinderen

Geen categorie

Herken je de volgende opmerkingen ?

 

‘Ze doen het expres!’
‘Hij test je gewoon uit!’
‘Ze maken me belachelijk!’
‘Er is geen enkel respect vanuit mijn kind!’
‘Hij loopt me gewoon te pesten!’
‘Je moet als ouder gewoon consequent zijn!’
‘Ze negeert me!’

Allemaal negatieve en onware overtuigingen van volwassenen over kinderen.

Ik vind het oprecht enorm jammer dat er nog maar al te vaak negatief over kinderen wordt gedacht.

De huidige generatie ouders hebben vaak zelf (helaas) een autoritaire en dus negatieve vorm van opvoeding genoten, waardoor deze negatieve overtuigingen zijn overgedragen op ons, en in ons systeem zijn komen te zitten.
Dit wil echter niet zeggen dat al deze negatieve overtuigingen ook waar zijn.

Ik wil elke ouder oproepen om kritisch te kijken naar de eigen opvoeding die hij genoten heeft.
Durf die stap te zetten om dingen anders te doen, en om negatieve patronen juist niet door te geven.

Ook wil ik elke ouder vragen om stil te staan bij het volgende:

Achter elk gedrag gaat een onvervulde behoefte schuil. Kinderen gedragen zich niet op een bepaalde manier omdat ze ons willen pesten, dwars zitten of omdat ze geen respect hebben voor ons als ouders.

Kinderen willen ons niet belachelijk maken of irriteren. We hoeven niet consequent te zijn in de opvoeding van onze kinderen. Want, wat betekent dat eigenlijk, ‘consequent zijn’?

Het betekent dat je altijd, hetzelfde moet reageren op een bepaalde situatie. Buiten dat dit enorm veel energie kost en niet eens mogelijk is, of liever gezegd een utopie is, houden we onszelf eigenlijk een masker voor en reageren we niet ‘echt’ als we consequent zijn of doen.

Want waarom zou je altijd hetzelfde op bepaald gedrag willen reageren van een kind? Zodat het kind luistert, is vaak het antwoord. ‘Dan luistert het kind tenminste’ , waarmee vaak bedoeld wordt dat een kind doet, wat de ouder  verlangt.

Is het werkelijk nodig dat een kind al onze bevelen opvolgt en ‘luistert ‘? Weer zo’n negatieve overtuiging waar de nekharen me van omhoog schieten. We willen toch met z’n allen geen meningloze robots creëren lieve ouders? Het hebben van een eigen mening, visie en wil zijn juist heel belangrijke en waardevolle zaken die een kind mag bezitten. Heel belangrijk om een kind weerbaar te maken, want een kind dat ‘nee’ durft te zeggen (ook als deze ‘nee’ zich uit in verzet) tegen zijn ouders voelt zich veilig genoeg om zichzelf te zijn, en eigenlijk is dit keer op keer een groot compliment richting jou als ouder! Zo, dat mag ook wel eens gezegd worden.

Kinderen hebben nog veel vaardigheden te leren, en ontwikkelen nog op alle fronten. Sociaal-emotioneel, cognitief, motorisch, lichamelijk, er gebeurt zoveel in zo’n korte tijd! En dan móeten kinderen nog zoveel van volwassenen.. Goed presteren op school, in sport, buitenschoolse activiteiten, vrijwilligerswerk, een bijbaantje, huishoudelijke taken, en dan vinden wij als volwassenen het raar als onze kinderen gauw neerslachtig worden en niet meer willen mee werken met al onze eisen!

Terugkomend op waar dit artikel eigenlijk over gaat, namelijk de intenties van onze kinderen wil ik jullie nog het volgende meegeven ter overdenking, en ik hoop van harte dat  het jullie tot nieuwe, positieve inzichten mag brengen :

 

– kinderen willen het graag goed doen als zij dit kunnen. Al die fouten die zij maken, maken zij niet opzettelijk om jou als ouder tot last te zijn. Als ze iets nog verkeerd aanpakken, dan bezitten ze de vaardigheid nog niet.

– kinderen willen echt een fijne relatie met hun ouders, en willen zich geliefd voelen.

– kinderen willen dat hun ouders trots zijn op wie ze zijn, niet om wat ze presteren, met alle fijne en minder fijne kanten.

– kinderen hebben liefde, erkenning om er te mogen zijn en in hun gevoelens, acceptatie en veiligheid nodig.

– kinderen kunnen op een liefdevolle, gelijkwaardige en respectvolle manier begrenst worden in hun gedrag, zonder het gebruik van schadelijke dwang, straffen en belonen.

– kinderen willen zóveel zelf leren en kiezen. Voor hen is vaak alles nieuw wat voor ons al ‘gewoon’ is geworden.

– stel bij een lastige situatie eens de vraag ‘wat heb je nu van mama / papa nodig?’ Doet wonderen. Kinderen kunnen heel goed zelf aangeven wat ze nodig hebben en waar hun gedrag dus vandaan kwam.

Negatieve overtuigingen werken ouderlijke boosheid, strijd, en verwijdering tussen ouder en kind in de hand.

Laten we met zijn allen wat vaker ( en juist in lastige situaties!) stilstaan bij de positieve overtuigingen die ik hierboven heb genoemd, en laten we met z’n allen een generatie van liefde, verbinding en harmonie grootbrengen.

Wereldvrede. Dat begint niet ‘later’  maar in de opvoeding van kinderen.

En opvoeden is niet zo moeilijk als vaak gedacht wordt. Het hoeft helemaal niet zo uitputtend te zijn als het te vaak nog is door alle strijd die we maken om wissewasjes binnen het gezin. Nou en, je dochter wil een broek aan in plaats van een jurk. Big deal, je zoon van 2 wilt zijn haar zelf wassen, oke met wat teveel shampoo, maar hij doet het! Toch?!

Opvoeden is voorleven. Voordoen. Normen en waarden overdragen door voorbeeld te geven. Niet door te dwingen.

Opvoeden is aansluiten bij de ontwikkelopgaven van een kind.

En opvoeden is ook inspelen op de behoeften van een kind, en úit de strijd zien te blijven wanneer ouderlijke behoeften botsen met die van kinderen. Samenwerken en naast kinderen staan, in plaats van je plek erboven op te eisen.
Afbeeldingsresultaat voor verbinding

 

Dit zodat we met zijn allen weer kunnen doen waar we ouder voor zijn geworden, namelijk GE-NIE-TEN.

Voor je het weet zijn ze groot, en zwaaien we ze uit.

Geniet! En groei met ze mee. Dat is mijn hartewens voor iedere ouder.

 

Liefs,

See it, Stop it

Als maker van deze site en alle artikelen heb ik automatisch het auteursrecht.
Alle artikelen van deze site zijn tevens auteursrechtelijk beschermd, het is niet toegestaan om deze zonder mijn toestemming te publiceren!

 

 

 

 

 

 

Turn your scars into stars!

Geen categorie

turn your scars into stars

Ieder mens maakt dingen mee in zijn leven.
Leuke dingen, maar ook minder leuke dingen.
Het is een onderdeel van het leven.

Soms maakt een mens hele heftige dingen mee in zijn volwassen leven.
Maar soms begint dit al in zijn jeugd.
Kindermishandeling, kindermisbruik en seksuele uitbuiting zijn voorbeelden van heftige dingen die een kind kan meemaken. Een kind vraagt hier zelf niet om, het overkomt hem.
Helaas sterft nog altijd minimaal één kind per week aan de gevolgen van kindermishandeling.
Ik heb dit artikel geschreven omdat ik mijn lezers bewust wil maken van de volgende belangrijke boodschap;

Ieder kind heeft het recht op een liefdevolle jeugd. Ook jij had hier recht op!

Helaas is het hebben van een liefdevolle jeugd voor veel kinderen nog verre van realiteit.
Soms zetten ouders de destructieve patronen van hun eigen jeugd voort in de opvoeding van hun eigen kinderen. De ouder ontwikkeld hierdoor een onveilig werkmodel.
Dat is ook de reden waarom het een risicofactor is als je zelf in je jeugd bent mishandeld. Omdat bijna elke ouder wel terugvalt op de dingen die hem zijn aangeleerd, kan kindermishandeling heel gemakkelijk doorgegeven worden aan de volgende generatie. Vaak zijn ouders zich niet eens bewust van de schadelijke patronen omdat ze het als ´normaal´ zien, en niet beter weten.
Maar dit werkt gelukkig niet altijd zo!
Het interne werkmodel van de ouder kan ook veilig zijn. Een ouder zet het patroon van kindermishandeling dan niet voort in de opvoeding van zijn eigen kind.
Met veel inzet, acceptatie en verwerking (bijvoorbeeld middels therapie) van je eigen verleden als ouder kom je al een heel eind.
Wat daarnaast belangrijk is, is je kijk op je verleden. Wat heb je geleerd van alles wat je is aangedaan of is overkomen?

Wat waren je talenten gedurende die zware tijd? Was je strijdbaar? Werd je door al het onrecht juist rechtvaardig? Waar was je ondanks alles goed in? Werd jij een doorzetter?
Wat werd je passie? Wat wil jij nooit meer meemaken? Wat zou je een ander niet aan willen doen? Hoe ga jij in het vervolg je grenzen aangeven? Ga je dit eerder doen dan voorheen? Hóe ga jij die grenzen aangeven? Neem je hetzelfde destructieve patroon over, of kies je een heel andere weg?

Het doen van een oudercursus of training kan ontzettend helpend zijn als je niet op je eigen, oude patronen kunt terugvallen omdat je als kind zelf mishandeld bent.
Het leren over de ontwikkeling kinderen en waaróm kinderen zich op een bepaalde manier gedragen is hierbij een echte aanrader!
Het aanleren van nieuwe handvatten in hoe je je kind kunt disciplineren (=nieuwe dingen aanleren zonder dwang) werkt tevens zeer verrijkend.
Je ziet hierdoor in dat je helemaal niet hetzelfde hoeft te doen als wat jou is aangedaan in je eigen jeugd.
Je hóeft een kind niet te straffen, je hóeft een kind niet uit te schelden, je hóeft een kind niet te kleineren, je hóeft een kind niet te commanderen, je hóeft een kind niet af te zonderen en je hóeft een kind helemaal niet te slaan om hem iets aan te leren.
Maak van je littekens je kracht!
‘Turn your scars into stars!’
Bouw je negatieve verleden om tot iets positiefs. Begin hier vandaag nog mee!
Iedereen kan het, en iedere ouder heeft een keuze. Pak die kans!
Probeer hoe zwaar je verleden ook was te leren van je verleden.
Leer van de fouten van anderen, leer van je eigen fouten.

Ontdek samen met mij dat kinderen niet opzettelijk lastig doen, en dat ze dit niet doen om je te pesten. 
Kinderen zijn kinderen. Ze gaan door ontwikkelingsfasen heen die voor hen behalve dat ze nieuw zijn, beangstigend of vervelend kunnen zijn.
Een kind kan zich onrustig, verdrietig, bang, onzeker en boos voelen van al die nieuwe dingen die hij leert, en die zich in een rap tempo op verschillende vlakken opvolgen.
Alles wat voor ons normaal is, is voor een kind nog nieuw.

Er zijn vele geweldloze manieren om een kind iets aan te leren.
Ook al zijn die bij jou toen je zelf kind was niet toegepast, je kunt ze jezelf nu je zelf ouder bent altijd aanleren. ‘Turn your scars into stars!’

Heb je zelf als kind een heftige gebeurtenis meegemaakt, en wil je leren hoe je het anders kunt aanpakken met je eigen kinderen?
Heb je behoefte aan praktische handvatten om geweldloos op te voeden?
Heb jij vragen over de opvoeding van je kinderen en kun je wel wat hulp of tips gebruiken?

Mail dan je vraag naar seeitstopit@outlook.com en ik help je kosteloos middels pedagogisch advies per mail, of een training (op maat) op weg!

See it, Stop it.

Logo_CC_Proof_Transparant
http://app.ccproof.nl/nl/user-signup?referrer=SEEIT

Als maker van deze site en alle artikelen heb ik automatisch het auteursrecht.
Alle artikelen van deze site zijn tevens auteursrechtelijk beschermd, het is niet toegestaan om deze zonder mijn toestemming te publiceren!

Opvoedondersteuning als preventiemiddel

Geen categorie

Als ouder heb je het beste met je kind voor. 
Toch kan opvoeden soms best lastig zijn.
Denk maar eens aan de volgende situaties;

 

Je kind wilt niet slapen, terwijl jij helemaal op bent. 
Je hebt gekookt maar je kind wil helemaal niet eten. Je maakt je zorgen of hij wel voldoende binnen krijgt. 
Je kind valt van de ene driftbui in de andere. Alle boosheid en frustratie van je kind wordt geuit bij jou als ouder.
Je hebt haast, maar je kind weigert zich aan te kleden.
Je kind speelt niet samen met andere kinderen, omdat hij niet wil delen. 
Je krijgt een grote mond, je kind schreeuwt tegen je of roept dat je een stomme moeder bent! 

Herkenbaar? Allemaal maken we het mee.

Soms voelt het of je alles al hebt geprobeerd en dit gedrag maar niet voorbij lijkt te gaan.
Je voelt je wanhopig en machteloos.
Opvoeden is een strijd geworden, en het kost je moeite om nog van je kind te genieten.

Dan kan opvoedondersteuning helpen!
Hoe alleen we ons soms ook voelen, we hoeven niet alles alleen te doen!
Hulp vragen is geen teken van zwakte, maar van inzicht.

Zoals jullie allemaal weten, zet ik me in om kindermishandeling te bestrijden.
De grootste groep kinderen in Nederland die mishandeld wordt heeft de leeftijd van 0 tot 4 jaar.
Dat is een zeer kwetsbare groep. Deze kinderen kunnen zich totaal niet verweren. De ouder heeft immers een van nature overheersende macht, omdat de ouder groter, sterker en wijzer is.
Het is heel schrijnend dat juist deze groep kinderen het meest mishandeld wordt.

Als we ons allemaal bewust maken van het feit dat kinderen niet opzettelijk ‘lastig’ doen, dan zou dit onze ogen kunnen openen. Nu hebben we nog geweldloze handvatten nodig.
Als ouder heb je altijd een keus in hoe je met je kinderen om wilt gaan.
Niemand is perfect, maar met kennis en inzicht kom je al een heel eind!

Afbeeldingsresultaat voor liefde ouder en kind

Opvoedondersteuning werkt preventief tegen kindermishandeling.
Wanneer ouders meer kennis en inzicht verkrijgen in de ontwikkeling van kinderen, en in welke behoeften achter het gedrag van het kind schuil gaat, kunnen ze hun kinderen beter begrijpen en beter inspelen op deze behoeften.

Grenzen aangeven hoort ook bij de opvoeding.
Kinderen moeten nog van alles leren wat wij al hebben geleerd.
Er zijn echter wel verschillende manieren om je kinderen deze grenzen aan te leren.

Ik heb me door griep tijdens de ‘week tegen de kindermishandeling’ niet kunnen inzetten zoals ik gepland had.
Daarom heb ik besloten dat ik me de komende maanden wil richten op de opvoedondersteuning van ouders.

Ik bied het volgende aan:
*Opvoedondersteuning via de mail
*Kosten: Gratis

*Per opvoedvraag in maximaal 5 mailberichten een concrete oplossingsgerichte en geweldloze aanpak om u te ondersteunen, en om de situatie te verbeteren.

*Onderwerpen van opvoedvragen waarbij ik u kan helpen:
Huilen, slapen, eten, zindelijkheid, spelen, driftbuien en koppigheid, agressie, zelfstandigheid, gepest worden en depressie/onzekerheid.

*Doel opvoedondersteuning:
-Ouders sterker maken en ondersteunen bij de opvoedopgaven van hun kinderen.
-Opvoedonzekerheid aanpakken en ombuigen.
-Ouders meer inzicht geven in de ontwikkeling van kinderen.
-Ouders concrete, geweldloze handvatten geven waarmee zij de situatie kunnen verbeteren.
-De band tussen ouder en kind verbeteren en herstellen waar nodig.
-Het contact tussen ouder en kind bevorderen.
-De ouder tools geven om de sociale vaardigheden van hun kind te bevorderen.
-De ouder tools geven om het zelfbeeld van het kind positief te laten ontwikkelen.

Mail adres: 
seeitstopit@outlook.com

Veiligheid en integriteit:
Alle aan mij gedeelde informatie wordt nimmer gedeeld met derden!

Graag hoor ik waarmee ik jullie kan helpen.

Liefs, 
M.P.
Eigenaresse van See it, Stop it,
Opvoedcoach,
Kindercoach en Pedagoog i.o.

Logo_CC_Proof_Transparant
http://app.ccproof.nl/nl/user-signup?referrer=SEEIT

Als maker van deze site en alle artikelen heb ik automatisch het auteursrecht.
Alle artikelen van deze site zijn tevens auteursrechtelijk beschermd, het is niet toegestaan om deze zonder mijn toestemming te publiceren!

 

 

Actie: Gratis opvoedkundige hulp per mail

Geen categorie

 

 

liefde

In de week tegen kindermishandeling 2017 wil ik een extra steentje bijdragen aan de preventie van kindermishandeling in de opvoeding van onze kinderen.
Daarom bied ik het volgende aan:

Loop je vast in de opvoeding van je kind, of heb je vragen over alledaagse opvoedzaken? Mis je handvatten en loopt het allemaal niet zo lekker?
Dan mag je je vraag per mail naar mij toezenden, en zal ik deze gratis beantwoorden. 

Ik wil 10 ouders vanuit mijn functie van opvoedcoach deze gratis hulp aanbieden in het kader van de week tegen kindermishandeling.

De eerste 10 mailberichten nemen deel aan de actie. 

Ik ga mijn uiterste best doen!

Doe jij mee?
Mail dan nu je vraag naar: seeitstopit@outlook.com

Informatie gegeven in de mailberichten worden vertrouwelijk behandeld en zullen nimmer met derden worden gedeeld!

See it, Stop it

Als maker van deze site en alle artikelen heb ik automatisch het auteursrecht.
Alle artikelen van deze site zijn tevens auteursrechtelijk beschermd, het is niet toegestaan om deze zonder mijn toestemming te publiceren! 

Week tegen kindermishandeling 2017

Geen categorie

In de week tegen kindermishandeling zet ik me weer actief in om de stem te zijn van mishandelde kinderen.
Daar hoort een nieuw artikel bij!
Voordat ik mijn nieuwe artikel zal gaan schrijven wil ik eerst de volgende website vermelden:

073-201774header959x320pxdef

http://www.weektegenkindermishandeling.nl/

Op deze website kun je per provincie alle activiteiten zien die in de week tegen kindermishandeling 2017 worden aangeboden. 
Wanneer? : 20-26 november 2017
Wat te doen? : Bijeenkomsten, lezingen, voorlichting, informatie-avond etc.
Waar? : Heel Nederland

Het thema voor mijn nieuwe artikel is Het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind!

De eerste stap is gezet:
Ik ben ontzettend blij dat kindermishandeling bij wet verboden is.
Helaas wil dit nog niet zeggen dat er geen kindermishandeling meer voorkomt in ons land, of op de wereld. Daarom blijf ik me inzetten.


In artikel 19 van het IVRK ligt vastgelegd dat ieder kind recht heeft op bescherming tegen alle vormen van lichamelijke en geestelijke mishandeling, verwaarlozing en (seksueel) misbruik, zowel in het gezin als daarbuiten.
Ook de corrigerende tik valt onder artikel 19 van het IVRK, en is in Nederland sinds 2007 bij wet verboden. Wat kinderen ook doen, ze mogen dus nooit geslagen worden omdat slaan de waardigheid van kinderen aantast. 

Nu dit is gezegd is wordt het tijd om alternatieven te vinden om kinderen te disciplineren (=aanleren en niet straffen).
Deze alternatieven zijn er volop. Er is hoop!

Hier ga ik je bij helpen.

Blijf lezen op See it, Stop it!

See it, Stop it

 

Als maker van deze site en alle artikelen heb ik automatisch het auteursrecht.
Alle artikelen van deze site zijn tevens auteursrechtelijk beschermd, het is niet toegestaan om deze zonder mijn toestemming te publiceren!

 

 

Behoeften achter het gedrag van je kind

Geen categorie

Gewenst en ongewenst gedrag, hoe zit dat nou precies?
Waarom doet je kind toch zo lastig?!
Wat is er aan de hand? Is dit gedrag wel normaal? 
Is het écht zo lastig, of hoort het gewoon bij de leeftijd? Wie heeft er eigenlijk een probleem met dit gedrag, het kind of de ouder?

Allemaal vragen die je jezelf kunt stellen wanneer je last hebt van het gedrag van je kind.
Rommel maken, met speelgoed gooien, elkaar slaan, niet willen eten, slapen of delen.
Allemaal zaken waar je tegenaan loopt naar mate je kinderen groeien, ontdekken en groter worden.

De ontwikkeling van kinderen gaat in fasen.
Hierbij hoort ook fasespecifiek gedrag.
Voorbeelden zijn; alles zelf willen doen, koppigheid, driftbuien, enge dromen, fantasie-vriendjes, jokken, en het opzoeken van papa en mama’s grenzen!

Kinderen doen niet opzettelijk lastig. Ze doen het niet om je te pesten, of om je het leven zuur te maken. Ze hebben bepaalde vaardigheden gewoonweg nog niet geleerd, of weten nog niet hoe ze deze moeten toepassen.
Denk aan ruzie’s oplossen, gevoelens benoemen en uiten, emoties reguleren, op de beurt wachten, delen met speelgoed, om beurten spelen etc.

Wanneer kinderen in onze ogen lastig doen, is er eigenlijk iets aan de hand.
In de strijd tegen kindermishandeling is het mijn persoonlijke missie om preventief te werk te gaan.
Dit wil ik doen door ouders bekend te maken met het volgende:

 1. Kinderen doen het niet opzettelijk, of om jou te pesten
 2. Veel gedrag hoort bij de ontwikkeling
 3. Een kind wat zich slecht gedraagt, voelt zich slecht
 4. Ieder kind heeft behoefte aan autonomie en respect
 5. Met een machtsstrijd maak je niemand blij
 6. Er zijn vele niet-straffende alternatieven (HOERA!)
 7. Achter het gedrag van je kind schuilt een behoefte

Afbeeldingsresultaat voor haim ginott

Een kind wat telkens op je bank springt, kan behoefte hebben aan beweging en spel
Een kind wat niet wil eten, kan behoefte hebben aan een eigen keuze
Een kind wat niet wil slapen, kan behoefte hebben aan een knuffel, aan nabijheid of aanraking
Een kind wat zijn zusje slaat, kan moeite hebben met het uiten van zijn boosheid in woorden, en kan hierdoor behoefte hebben aan empathie, begrip, troost, harmonie en uitleg hoe het ook kan
Een kind wat bang is kan behoefte hebben aan veiligheid en geruststelling
Een kind wat verdrietig is kan behoefte hebben aan troost en begrip
Een kind wat zich niet wil aankleden kan behoefte hebben aan een eigen keuze en autonomie

Een baby die telkens huilt als je hem neerlegt kan behoefte hebben aan nabijheid, warmte en liefde
Een baby die alleen in jouw armen wilt slapen kan behoefte hebben aan troost, veiligheid en geborgenheid

Welke behoeften kan een kind nog meer hebben?

Liefde, warmte, aandacht, affectie, nabijheid, vertrouwen, waardering, respect, gehoord worden, begrip, inspraak, vrijheid, ruimte, eerlijkheid, integriteit, ontladen, ontspanning, duidelijkheid, kennis, vrede, hoop, rust, orde, eigenwaarde, zelfvertrouwen, creativiteit, groei, voedsel, slaap, bescherming, veiligheid, plezier, humor, spontaniteit (DAT ZIJN ER BEST VEEL HÉ!)

geborgenheid2

Wat hebben kinderen die in onze ogen lastig doen nou nodig? 
In mijn ogen hebben zij begrip, begeleiding en empathie nodig.
Als we als ouders allemaal (al is het maar een beetje) proberen te kijken naar wat er achter het gedrag van onze kinderen zit dan zijn we al een heel eind op weg!
Dan hoeven we het ook niet meer af te straffen als een kind een driftbui krijgt, of koppig doet. Dan kunnen we luisteren naar de boodschap achter die grote mond van je kind.
Dan hoeven we het kind niet meer af te zonderen, zijn zelfbeeld aan te tasten of onder onze duim te krijgen door middel van lijfstraffen of emotionele straffen.
Je grenzen aangeven kan namelijk op vele niet straffende manieren.

Opvoeden hoeft helemaal niet met dwang, angst, schuld en schaamte gepaard te gaan.
Opvoeden kan zonder machtsstrijd.
Opvoeden kan in harmonie, met oog voor de behoeften van het kind én de ouder.
Opvoeden is begeleiden en liefde delen.

Lijfstraffen en emotionele straffen zijn hierdoor totaal onnodig en overbodig in de opvoeding van kinderen.

Wil jij ook weten hoe het anders kan?
Lees dan mijn volgende blog waarin ik nog meer tips zal uitwerken!

 

See it, Stop it.
Logo_CC_Proof_Transparant

Als maker van deze site en alle artikelen heb ik automatisch het auteursrecht. Alle artikelen van deze site zijn tevens auteursrechtelijk beschermd, het is niet toegestaan om deze zonder mijn toestemming te publiceren!

 

 

 

De positieve Time-Out

Geen categorie

Terug van weggeweest, daar ben ik dan!
Lieve lezers, vandaag ga ik schrijven over de positieve Time-Out!

positief
Een liefdevol alternatief op straf, en de time-out zoals we die allemaal wel kennen, namelijk met afzondering van het kind en de minuten teller naar leeftijd.

Voordat ik uitleg wat de positieve Time-Out inhoudt, leg ik uit waarom straffen en afzondering niet werken.

Waarom straffen en afzondering niet werken

Het straffen van je kind bij ongewenst gedrag werkt soms op de korte termijn, waarna herhaling al gauw volgt. Op de lange termijn werkt straffen niet. Bovendien ben je met straffen je kind aan het manipuleren. Je wilt bepaald gewenst gedrag in de hand werken, en ongewenst gedrag afleren, dus dat doe je door te straffen.
Omdat je geen betere optie weet, of hebt geleerd.

De negatieve cirkel

Straffen geeft het kind het gevoel dat de situatie niet eerlijk is. Het kind kan er stiekem en wraakzuchtig van worden omdat doorgaans bij straffen niet wordt uitgelegd wáárom iets niet oké is of niet gewenst is.
Het kind zal door de straf geen gewenst gedrag laten zien, omdat hij zich van de straf rot zal gaan voelen. Hierdoor vertoont je kind al gauw meer ongewenst gedrag, straf jij als ouder meer en raak je  in een negatieve cirkel.
Het kind krijgt er een laag zelfbeeld van, omdat hij de boodschap meekrijgt ‘ik ben niet goed’.
Het straffen van je kind is erg negatief, zowel voor ouder als kind. Het ontwikkeld vaak in een machtsstrijd. Disciplineren is de juiste wijze aanleren, in dit geval op een positieve manier.  Bij de positieve Time-Out ligt de nadruk op het samen oplossen van het probleem om het gedrag te verbeteren.

Gedrag vs zijn

Het maakt al een hoop verschil als je een kind aanspreekt op zijn gedrag in plaats van wat hij is. ‘Het is niet lief om je zusje te slaan’ klinkt en voelt al heel anders als ‘wat ben jij een stout kind’. Bovendien is de laatste boodschap te onduidelijk voor kinderen.
Het is raadzaam om het disciplineren oftewel corrigeren van je kind op een liefdevolle, geduldige manier te doen waarbij je het gewenste gedrag benoemt, en uitlegt (overreding) waarom het ongewenst gedrag niet fijn/passend is.
Het aanspreken van een kind op zijn gedrag kan op 100 manieren. Je kan hem gaan commanderen, beleren, beschamen, maar daar gaat hij zich niet beter van voelen.
Wat je beter kan doen is het volgende:

Benoem ongewenst gedrag + benoem gevolg ongewenst gedrag+ benoem gewenst gedrag of laat het kind meedenken met de oplossing van het probleem (ligt aan de leeftijd van het kind)
Het doel in de opvoeding en disciplinering van kinderen moet zijn dat we onze kinderen opbouwen, zich goed laten voelen, en niet afbreken.
Een goed gevoel van binnen resulteert in goed gedrag bij het kind.

De positieve Time-Out als opvoedmethode

De positieve Time-Out is een positieve probleemoplossende opvoedmethode om het gedrag van je kind te verbeteren.
Uitgangspunt hierbij is dat kinderen die zich beter voelen, ook beter doen.
Bij de time-out zoals we die kennen, op de trap, in de gang, of een afgezonderde stoel, om maar even zelf te bedenken als 2 of 3 of 6 jarig kind waarom je hier nou zit en wat er nou beter kan, gaat het kind zich echt slecht voelen. Afgezonderd, onbegrepen, ongehoord, ongeliefd en eenzaam. Dat is toch niet wat we onze kinderen willen meegeven lieve lezers?
Laten we samen een nieuwe generatie van liefdevolle mensen grootbrengen.
Een betere wereld begint bij jezelf, en dat is écht zo.
Bij de positieve Time-Out gaat het om verbinding. Verbinding tussen jou en je kind.
Om verbinding (contact) te kunnen behouden dienen zowel jij als je kind eerst goed afgekoeld te zijn. Want met een klapperende hersenstam in je brein kun je als ouder geen wel overdachte beslissingen maken. Je dient eerst weer te reageren vanuit je cortex.
Probeer onderstaande methode eens en je zult zien dat je kind zich beter gaat voelen, jij je niet meer schuldig hoeft te voelen, je samen tot een passende oplossing kunt komen (kinderen zijn heel wijs en vindingrijk! Je moet het wel willen zien) en de sfeer in huis weer fijn wordt!
Hoe fijn is dat, geen machtsstrijd meer?!
Ik heb deze methode uiteraard ook zelf getest, en ik gebruik hem nog steeds omdat ik een grote voorstander ben van geweldloos, liefdevol opvoeden in woord en daad. Mijn missie als oprichtster van See it-Stop it en opvoedcoach in opleiding is kinderen op te bouwen en niet af te breken. Deze methode was dus zeer passend.
Opvoeden kan soms erg lastig zijn, lastig in het behouden van je geduld, het ontwikkelen van begrip naar je kind, het zien welke behoefte speelt achter het gedrag, het afwegen van belangen tussen ouder en kind, het stellen van liefdevolle grenzen. Ik weet er alles van. Omdat ik jullie wil steunen als ouder van opgroeiende kinderen, blijf ik schrijven.
Nou let goed op, want daar komt-ie dan!

genieten van het moederschap

De stappen van de Positieve Time-Out:

 1. Onthoud dat ongewenst gedrag van je kind NOOIT persoonlijk is
 2. Ongewenst gedrag betekent een onvervulde behoefte (honger, dorst, slaap, verveling, angst, overprikkeling dus behoeft aan rust, niet gehoord voelen etc.)
 3. Koel eerst zelf af, dan pas ga je naar je kind.
 4. NOOIT dreigen met onthouding van liefde
 5. Spreek voor de ongewenste situatie zich voor doet, een plek af waar je kind mag afkoelen in de zin van tot zichzelf komen. Deze plek bevindt zich niet in een andere ruimte maar juist bij jou in de buurt. Hierdoor wordt je kind niet afgezonderd.
 6. Laat het kind de plek een naam geven (bijvoorbeeld een zitzak, of de bank)
 7. Leg er een tutdoekje, knuffeltje, leesboekje neer. Iets waar je kind waarde aan hecht en laat hem dit weer zelf uitkiezen.
 8. Bij ongewenst gedrag vertel je je kind dat hij nu eerst moet afkoelen, en jullie het daarna zullen uitpraten en oplossen.
 9. Als het kind afgekoeld is, laat je het kind vertellen wat er gebeurde en probeer goed te luisteren wat je kind werkelijk aangeeft (Bas heeft mijn lievelingstrein afgepakt, toen sloeg ik hem. Slaan is niet oké, maar afpakken ook niet. Tim wilt kennelijk niet dat zijn lievelingsspeelgoed stuk gaat of dat hij hem niet meer terug krijgt. Toen Bas de trein niet teruggaf nadat Tim het had gevraagd, voelde hij zich niet gehoord en heeft hij geslagen). De behoefte van Tim is dus afspraken maken en gehoord worden.
 10. Leg uit waarom het ongewenste gedrag ongewenst en niet fijn is. (Slaan doet pijn, je kwetst Bas ermee)
 11. Vraag het kind mee te denken welke oplossing passend zou zijn.
 12. Maak afspraken en voer die samen uit.

Het voordeel van deze methode is dat het contact tussen ouder en kind blijft bestaan. Bij straffen komt er een kloof tussen ouder en kind. Het kind voelt zich rot, en de ouder ook omdat straffen helemaal niet fijn is.
Omdat het kind in veel dingen heeft mogen mee beslissen, en het kind zich niet rot is gaan voelen zal het gewenst gedrag al gauw getoond worden.

 

Ik hoop dat jullie gebruik zullen maken van deze opvoedmethode en dat de liefde tussen jou en je kind weer terug zal komen, en blijven bestaan!

kinderen

See it-Stop it. 

Als maker van deze site en alle artikelen heb ik automatisch het auteursrecht. Alle artikelen van deze site zijn tevens auteursrechtelijk beschermd, het is niet toegestaan om deze zonder mijn toestemming te publiceren!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herbeleving, Hoop, Herstel

Geen categorie

ptss-achtergrond-kind bron: http://www.stichtingptss.nl

Herbeleving, Hoop, Herstel
Herstel na trauma, is dat wel mogelijk?
Waar kan ik naar toe voor gerichte trauma-verwerking? Welke hulpmogelijkheden bestaan er eigenlijk? Is dat niet voor watjes, therapie?

Een greep uit de vragen die er door je heen kunnen schieten als je er achter komt dat je last hebt van trauma’s als gevolge van kindermishandeling of kindermisbruik.
Wanneer je op het laagste punt zit, en je eigenlijk wilt opgeven komt Hoop om de hoek kijken. Uit ervaring kan ik zeggen: ‘Ja, er bestaat hoop en herstel voor getraumatiseerde kinderen en volwassenen’. 

Herbeleving
Als je als kind mishandeld of misbruikt bent, heeft dan een grote negatieve weerslag op je psychische gesteldheid.
Het ervaren van (jarenlange) onveiligheid, druk, stress, en angst maken je zelfbeeld totaal kapot. Je voelt je waardeloos, niet begrepen en niet geliefd. Je vraagt je misschien af waarom het jou is overkomen en waarom je überhaupt op de wereld bent.
Als je als kind mishandeld bent, heb je nooit tijd gehad om bij je trauma’s stil te staan. Je hebt moeten overleven. Voor herstel was geen tijd. Je mocht je misschien niet uiten thuis, dus hebt je emoties jarenlang onderdrukt.

Opdracht:
mindfulness_bal_onder_water-300x205  bal_uit_water-300x201
‘Beeld jezelf nu een bal in. Een bal vol emoties. Je drukt hem onder water. Wat doet de bal? Juist, hij komt terug naar het oppervlak. Hoe harder je drukt, hoe harder de bal omhoog springt. ‘

Zo werkt het ook met onderdrukte emoties.
Omdat je geen tijd had om je emoties toe te laten, kun je jaren na het voorval ‘verlate’ traumaklachten krijgen. Door kindermishandeling en kindermisbruik kun je een zogeheten Post Traumatische Stressstoornis ontwikkelen.
Je lichaam en psyche reageren dan alsnog op de negatieve ervaringen die je hebt meegemaakt. Je krijgt last van realistische nachtmerries, overdag lijk je in een soort film te zitten waarin je het voorval herbeleeft, je bent moe, prikkelbaar en continu gespannen, je schrikt van elk geluidje of aanraking, je bent continu alert op de dreiging van gevaar en je staat continu in de ‘gevechtsmodus’. Je onderdrukte emoties dringen zich net als de bal aan je op door herbelevingen en nachtmerries. Te pas en te onpas – wanneer het je niet uitkomt – komen de gevoelens van angst, verdriet en boosheid boven water.

Hoop
Als je last hebt van trauma bestaat er hoop. Een trauma hoeft niet een leven lang voort te duren. Er bestaan verschillende soorten therapieën die je kunnen leren waardoor je een trauma hebt opgelopen, hoe je hiermee om kunt gaan, of hoe je hiervan kunt herstellen.
Ook is het belangrijk om hierbij een terugval preventie plan te maken. Een soort First-Aid kit waarop je kunt terugvallen als je weer in een dip raakt. Je brengt je klachten en stress-signalen in kaart. Tevens breng je in kaart wat helpend is voor je, waardoor je kunt ontspannen en waar je om hulp kunt vragen; vrienden, familie, kennissen, buren, en hulpverleners. Door sommige therapieën kun je je negatieve ervaringen ombouwen tot leermomenten.
Het erkennen van je emoties is de eerste stap naar herstel.

Herstel
Wanneer je je emoties hebt erkent, zijn er een aantal stappen die je moet zetten in de richting van herstel:

 1. Praat. Praat met je partner, een familielid die je kunt vertrouwen of je beste vriend(in) en vertel waar je mee zit. Blijf er niet mee lopen! Dat werkt destructief.
 2. Ga naar je huisarts en vertel waar je mee zit. Vraag hem om een verwijzing voor psychische hulp. Benoem hierbij dat je gerichte traumatherapie wenst te verkrijgen.
 3. Zorg dat je de juiste verwijzing krijgt. Een eerste-lijnspsycholoog is niet gespecialiseerd in de complexiteit van o.a.  PTSS. Bij PTSS heb je onvoldoende baat bij iemand die slechts je verhaal aanhoort. Je hebt een verwijzing nodig naar gespecialiseerde psychische hulp.
 4. Zoek van te voren uit waar gerichte trauma therapie mogelijk is. Neem je voorkeur mee naar je huisarts. Je hebt zelf keuze in je zorg!
 5. Na de verwijzing neem je contact op met de hulpverlener van je keuze, of hij neemt contact met jou op.
 6. Plan de intake en laat een diagnose stellen. Duren de wachttijden te lang? Zorg ter overbrugging dat je alvast praat met bijvoorbeeld de praktijk-ondersteuner van de huisarts. Deze kan je verhaal al vast aanhoren, zodat er spanningsvermindering kan plaatsvinden.
 7. Vertel tijdens de intake al je klachten. Vul de vragenlijsten die men je aanbied in en vraag om het behandelplan.
 8. Ben je niet tevreden over de zorg? Laat het direct merken. Doe dit het liefst schriftelijk. Stap indien nodig over naar een andere zorgverlener. Hiervoor laat je het huidige DBC (zorgtraject) sluiten en ga je opnieuw naar je huisarts voor een nieuwe verwijsbrief.
 9. Vraag je behandelaar ook om samen een terugval-preventie plan op te stellen. Dit is een nuttig document om je uit je dip te halen.
 10. Licht directe familieleden, vrienden en andere naasten in over je therapie. Zo kunnen ze rekening met je houden en je ondersteunen wanneer jij een (tijdelijke) verergering van je klachten krijgt.

 

Soorten trauma-therapie 

 1. EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing-therapie. Je denkt onder begeleiding van je psycholoog of psychiater terug aan de negatieve ervaring waarna je behandelaar je met lichtjes of het bewegen van zijn vingers zal afleiden. Dit zorgt voor een andere manier van verwerking in je hersenen.
 2. CGT, cognitieve gedragstherapie, persoonsgerichte therapie waarbij negatieve denkpatronen als gevolge van een negatief zelfbeeld door kindermishandeling of kindermisbruik worden omgebouwd tot positieve, helpende denkpatronen.
 3. Eclectische therapie, therapievorm die vanuit meerdere therapieën het beste voor de cliënt wil bewerkstelligen.
 4. BEPP-therapie, beknopte eclectische psychotherapie voor PTSS is een persoonsgerichte therapievorm die stilstaat bij de nare herinneringen en de gevoelens die hiermee gepaard gaan. Eerst wordt er door middel van ‘imaginaire exposure’ (denkbeeldig blootstellen aan het voorval) gepraat over het voorval. Vervolgens maak je schrijfopdrachten waarin je je emoties uit. Er volgt een afscheidsbrief en terugvalpreventie plan.
 5. Schematherapie, gedragsveranderende therapie die de oorsprong van het probleem aanpakt en een gedragsverandering bij (ernstige) persoonlijkheidsproblematiek kan bewerkstelligen.
 6. Psychotherapeutische gesprekken, een-op-een gespreksvorm waarbij je je huidige emoties uit bij een psycholoog. Je leert dat je emoties er mogen zijn en je psycholoog begeleidt je in het oppakken van je leven.
 7. Schrijftherapieen, bijvoorbeeld bij Interapy. Een vorm van cognitieve gedrags therapie waarbij je eerst over de negatieve ervaring schrijft (exposure), en vervolgens in de herstructureringsfase de negatieve ervaring gaat zien als een leermoment waar je sterker door bent geworden.
 8. Exposure therapie, therapievorm waarbij je je herhaaldelijk blootstelt aan je eigen trauma door middel van het kijken van filmpjes of foto’s. Hierbij noteer je telkens het spanningsniveau en je emoties. Je leert je ervaringen niet meer weg te drukken, waardoor de spanningsklachten uiteindelijk zullen verminderen. Je kan het beter aan.
 9. Beeldende therapie, door middel van tekenen, schilderen etc. aan je trauma’s werken.
 10. Hapto therapie, persoonsgerichte therapie om de cliënt weer in contact te stellen met zijn emoties.
 11. Bokstherapie, lichaamsgerichte therapie om emoties te uiten onder deskundige begeleiding.
 12. VERS-therapie, emotie-regulatie-therapie bij o.a. boosheid.
 13. Anger-Management, therapie gericht op het controleren van extreme emoties.

 

Mijn ervaringen

Door EMDR werd ik dagenlang heel moe, en ik kreeg juist een verergering van nachtmerries en herbelevingen. Volgens de behandelaar hoort dit er tijdelijk bij. Omdat ik echt 3 dagen moe was na een EMDR sessie vond ik dit de minst fijne therapie. EMDR schijnt als je slechts één ingrijpende gebeurtenis hebt meegemaakt goed te werken en is wetenschappelijk ook aantoonbaar werkzaam. Het moet natuurlijk wel bij je passen en bij mij was dit niet het geval.
Exposure therapie heb ik als heftig en vermoeiend ervaren. Je kijkt veel filmpjes en afbeeldingen die met je trauma te maken hebben. Ook zoek je plekken waar je door je trauma niet meer kwam weer op. In het begin ben je angstig en voel je je onveilig, maar naar mate je dit vaker doet krijg je de grip op je leven terug. Door exposure therapie kwam ik erachter dat mijn emoties er mogen zijn en ik ze niet meer weg hoef te drukken.
Ik heb geleerd dat ik mijn trauma’s aan kan. De spanningsklachten liepen eerst op, en daarna namen ze af waardoor herstel kon plaatsvinden.
Cognitieve gedragstherapie is een waardevolle en fijne therapievorm. Je zoekt uit waarom je op een negatieve manier over jezelf denkt, en leert tegelijkertijd onderscheid maken tussen niet helpende en helpende gedachten. Je leert herkennen wanneer je te hard bent voor jezelf, en wordt hierdoor milder naar jezelf. Je ziet in dat het feit dat je je zo rot voelt niet door jou komt en dat je ten alle tijden geliefd bent. Je krijgt de grip op je leven terug, en kan uit het dal klimmen.
Schrijftherapie bij Interapy.nl heb ik als zeer positief ervaren. Je doet een online schrijf-therapie waarbij je eerst over je ervaringen schrijft, en daarna ga je het middels CGT ombouwen tot waardige brieven aan jezelf. Je schrijft daarbij op wie je bent geworden en wat je geleerd hebt uit de negatieve ervaring. Elke week doe je 2 schrijfopdrachten en hierna leest je vaste behandelaar je opdracht. Er volgt feedback waarna je weer aan de slag kan. Het contact met de behandelaar is warm, fijn en respectvol. Je kan de behandelaar ook bellen als je een dip ervaart, en de behandelaar reageert zeer liefdevol op je schrijfopdrachten. De behandelaar denkt mee naar een voor jou passend traject, hier heb je zelf ook inspraak in. Deze therapievorm is zeker een aanrader voor mensen die het moeilijk vinden om live in een gesprek met een behandelaar hun emoties te uiten. De schrijfopdrachten maak je aan de hand van een door jou ingevulde planning, en de behandeling wordt dus alleen gedaan op een moment wanneer het voor jou uitkomt.
Omdat ik erg creatief ben heb ik ook getekend en geschilderd over de negatieve ervaringen. Beeldende therapie (voorheen creatieve therapie) was voor mij dus erg passend. Lichaamsgerichte bokstherapie bleek voor mij ook zeer doeltreffend in het uiten van allerlei emoties. Omdat je lichamelijk bezig bent met de bokszak kun je alles echt goed eruit ‘knallen’.

Therapie is dus niet voor watjes. Het vergt een moedig persoon om oog in oog te gaan staan met je trauma’s, om er sterker uit te komen.
Hopelijk hebben jullie iets aan dit artikel gehad.
Denk aan de bal onder water, hij komt altijd boven drijven. Het word tijd om de bal lek te prikken en te plakken met tape. Het is tijd voor herstel.

Heel veel liefde en succes!
See it, Stop it. 

Als maker van deze site en alle artikelen heb ik automatisch het auteursrecht. Alle artikelen van deze site zijn tevens auteursrechtelijk beschermd, het is niet toegestaan om deze zonder mijn toestemming te publiceren!